25 LOGO NỔI TIẾNG ĐƯỢC THIẾT KẾ LẠI CỦA CÁC DESIGNER

25 LOGO NỔI TIẾNG ĐƯỢC THIẾT KẾ LẠI CỦA CÁC DESIGNER

Bạn đã bao giờ nhìn vào một logo nổi tiếng và nghĩ rằng bạn có thể hoàn thành công việc tốt hơn? Tất nhiên bạn có! Với rất nhiều thương hiệu lựa chọn thiết kế lại biểu tượng của họ ngày nay, các nhà thiết kế từ khắp nơi trên thế giới đang chia sẻ các khái niệm xây dựng thương hiệu của họ và các phiên bản mô phỏng lại của logo thương hiệu nổi tiếng. 

D3design đã đưa vào danh sách một số thiết kế lại tốt nhất trên Dribbble và Behance , và một vài trong số chúng thực sự tốt hơn bản gốc. Xem danh sách dưới đây và cho mình biết dự án thiết lại logo nổi tiếng yêu thích của bạn trong phần bình luận nhé!

1. Amazon

Bởi Sam Bunny

2. Air France

Bởi Matthias Vancoillie

3. Affinity

Bởi Benjamin Oberemok

4. Adobe

Bởi yassine sebiat

5. Bentley

Bởi Mart Biemans

6. Gatorade

Bởi Allan Peters

7. Google Maps

Bởi Usarek™ Studio

8. GoPro

Bởi Sam Bunny

9. IKEA

Bởi Damian Kidd

10. Instagram

Bởi Ted Kulakevich

11. LinkedIn

Bởi Usman Qureshi

12. Meetup

Bởi Lance

13. NASA

Bởi Michael Irwin

14. Pinterest

Bởi Ganith

15. PlayStation

Bởi Gustavo Zambelli

16. Red Bull

Bởi Dennis Pasyuk

17. Samsung

Bởi Aziz Farat 

18. Save the Children

Bởi 
Egzon Musliu

19. 7-Eleven

Bởi Mihai Dolganiuc

20. Snapchat

Bởi Jordan Jenkins

21. Spotify

Bởi Dennis Pasyuk

22. Telegram

Bởi George Bishop

23. Twitter

Bởi Myles Stockdale

24. WordPress

Bởi Jozoor

25. WordPress

Bởi Aditya